Asron Sigorta bir markasıdır.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLİ SİGORTA BROKERİ” olma özelliğini taşıyan Aktif Bank İştiraki Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., enerji, inşaat, tekstil, otomotiv, finansal hizmetler ve sağlık sektörlerinde önemli sigorta teminatları, danışmanlık ve risk analizi hizmetleri sağlıyor.  Yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi tesislerinin kurulumu ve işletme dönemleri için sağladığı teminatlarla sektörde lider konumunda yer alıyor.  

Sigortayeri/Asron Sigorta faaliyet alanları ve müşterilere sunduğu çözümler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Aktif Bank İştiraki olan Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türk sigorta sektöründe çoklu dağıtım kanalı ile çalışan tek broker olma özelliğini taşıyor.

Kurumsal Sigorta faaliyetleri konusunda güçlü plasman ekibimiz ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere geniş bir coğrafyada önemli sigorta teminatları, danışmanlık ve risk analizi hizmetlerini kurumsal markamız olan ASRON SİGORTA  markamız ile sağlıyoruz.

Müşterilerimizin sigorta ihtiyaçlarına en uygun çözüm önerilerini üretmek üzere global pazarda faaliyet gösteren birçok sigorta ve reasürans şirketi ile iş birliği yapmaktayız.

Enerji, inşaat, tekstil, otomotiv, sağlık ve finansal hizmetler sektörlerinde önemli projelerde müşterilerimizin sigorta çözüm ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz.

Asron Sigorta, kurumsal müşterilere yönelik sigorta faaliyetleriyle öne çıkıyor ve enerji sektörü de bunların başında geliyor. Enerji sektörüne yönelik sunduğunuz hizmetler nelerdir?

Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz 10 yılda enerji sektöründe ülkemizde önemli yatırımlar gerçekleştirildi.  Bu artışın, ülkenin büyüme rakamlarına paralel olarak devam edeceğini öngörüyoruz.  Çeşitli risklere de açık olan söz konusu yatırımların geleceğe sağlıklı bir şekilde yol alabilmesi adına devredilebilecek risklerin sigorta poliçeleriyle sigorta şirketlerine aktarılması önem taşıyor.

Enerji ve enerjiye bağlı sektörlerdeki tecrübemizle enerji santrallerinin inşaat, montaj ve operasyonel risklerini güvence altına alıyoruz.  Enerji santrallerine sağladığımız reasürans kabullerimiz ile test ve bakım devreleri dahil olmak üzere hidroelektrik santraller, termik santraller, kombine çevrim santralleri, rüzgâr enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, biyoenerji, elektrik ve doğal gaz iletim dağıtım hatlarının da risklerini güvence altına alıyoruz.  Ülkenin önde gelen enerji şirketlerinin sadece yurtiçinde değil yurtdışında yaptıkları yatırımlarına da teminat sağlıyoruz.

Yurt dışında ise yerel yönetimin talepleri, onların sigortacılık mevzuatlarına uyum yine çok önemli.  Firmaların bütçesine uyan ve gerekli tüm teminatları sağlayan ihtiyacına yönelik sigorta ürünleri tasarlıyoruz.

Yurt dışındaki Enerji yatırımlarının riskleri için kabul gören  All Risk, Sorumluluk, Ferdi Kaza ürünlerinin yanında Politik Şiddet ve Kaçırılma – Fidye İsteme risklerine de teminat sağlayarak 360 derece risk yönetimi yapıyoruz.  Irak, Libya, Yemen gibi ülkelerde ve özellikle Afrika’daki projelerde All Risk ve Sorumluluk teminatı yeterli olmadığı düşünerek fark yaratacak çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Enerji sektörüne yönelik gerçekleştirdiğiniz projelerden örnekler verebilir misiniz? (Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler, hangi enerji santrallerine çözüm sağladınız vs.)

Ana sermayedarımız Aktif Bank, ülke ekonomisine sağladığı aktif desteği sürdürülebilir bir geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında da gerçekleştirdi.

2017 yılı itibarıyla stratejik yatırım alanı olarak belirlediği yenilenebilir enerji sektörüne özel yeni finansman modelleri ve sistemsel entegrasyon çözümleri geliştirerek; yenilenebilir enerji kaynakları’ndan enerji santralleri kurulumları için uzun vadeli finansman sağlıyor. Aktif Bank’ın kurduğu ortaklıklar ile proje finansmanına EPC hizmetlerini de ekleyerek, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) sektöründe EPCF hizmetini sunan ilk kurum oldu. Sağladığımız finansal destek ile 250 MWp’ın üzerinde GES projesini hayata geçirerek sektörde öncü ve lider bir konuma geldi. Biz de bu rüzgarı arkamıza alarak Bankamız kredi sağlarken biz de Allianz Frame work kapsamında kredi alan kurumlara özel montajdan itibaren işletme dönemi ile birlikte 10 yıl yenileme garantili yeni bir ürün çıkardık.

Piyasada olmayan güneş ışıması azalmasından kaynaklı performans kaybının da olduğu, Fraunhofer gibi uluslararası bir kurumun tesisleri gezdiği ve uluslararası geçerliliği olan sertifika programı sayesinde kredili ürünler ve direk müşteri kanalında toplam 650 Mw proje sigortaladık. Bu büyüklük ile şu anda pek çok sigorta şirketinden daha çok portföy sahibiyiz ve aracılar arasında da lider konumundayız.

Sadece GES projeleri ile değil yoğunlukla yurt dışında olmak üzere büyük enerji projelerine teminat sağladık. Türkiye dışında Irak, Libya, Yemen, Türkmenistan,  Gürcistan, Mısır, Kosova, Arnavutluk, Özbekistan gibi coğrafyalarda projeleri takip ediyoruz. Bu ülkelerde hasar yönetiminde oldukça tecrübemiz bulunuyor. Ortadoğunun en büyük projesi olarak ödül almış olan Al Khairat Doğalgaz Çevrim Santrali projesinin sigortalarını örnek gösterebiliriz.

Doğalgaz Çevrim Santralleri, Endüstriyel tesis montaj/inşaatları, Elektrik – Doğalgaz dağıtım ve proje şirketleri, Güneş – Rüzgar ve Hidroelektrik santraller konusunda uzun yıllara dayanan birikimimiz var.

Gelecek döneme ilişkin hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Özel uzmanlık gerektiren enerji sektörü özellikle HES, RES, Solar, Doğalgaz Çevrim, Boru Hattı, Enerji İletim/Dağıtım gibi tesislerinin sigortalarında deneyimli kadromuz ile en doğru tavsiye ve en doğru çözüm ile fiyat-maliyet optimizasyonu sağlayarak tam müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.

Enerji tarafında dünya genelinde yaşanan projelerdeki durgunluğun yeni birkaç proje ile canlanacağı bir konjektürde yerimizi şimdiden aldık. Bu projelerle yeni 3 farklı ülkeyi de portföyümüze katmayı hedefliyoruz. 2019 senesi için büyüme hedeflerimize kendimizi yakın görüyoruz.